RSS

Crearea instituţiilor medico-sanitare specializate în domeniul profilaxiei şi combaterii maladiilor, în raionul Orhei, datează începînd cu anul 1944, cînd prin Hotărîrea Comisarilor Norodnici RSSM nr.372 din 23 octombrie 1944, în teritoriul fostului Judeţ Orhei au fost înfiinţate 4 Staţii sanitaro-epidemiologice şi 3 Staţii antimalarice, dintre care cîte o instituţie de ambele profiluri fiind predestinate pentru deservirea or.Orhei şi localităţilor din copmonenţa actualului raion Orhei. Primul conducător al Staţiei Sanitaro-Epidemiologice Orhei fiind numit dl. Burştein Iu.I.

În perioada anilor 1947-1955 Serviciul a fost reprezentat de către Staţiile sanitaro-epidemiologice raională şi orăşănească Orhei, care la rîndul său se subordonau ca şi celelalte instituţii medicale din teritoriu Secţiei raionale a sănătăţii Orhei.

Începînd cu anul 1955, prin ordinul MS al RSSM nr.269 din 16.11.1955, Staţiile sanitaro-epidemiologice raională şi orăşenească au fost comasate formînd o instituţie unică – Staţia sanitaro-epidemiologică raională Orhei (SSE Orhei). În acelaşi an, prin Ordinul Direcţiei raionale a sănătăţii are loc şi comasarea Staţiei antimalarice, cu organizarea pe lîngă SSE Orhei a secţiei de parazitologie.

Din anul 1991 Staţia Sanitaro-Epidemiologică Orhei se separă de Spitalul raional devenind o instituţie de sine stătătoare.

În anul 1994, în urma adoptării Legii Nr.1513 din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei, Staţia Sanitaro-Epidemiologică raională Orhei, prin ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 82 din 12 mai 1994, este reorganizată în Centrul de Igienă şi Epidemiologie raional Orhei, care avînd statut de instituţie medico-sanitară de sine stătătoare din componenţa Serviciului sanitaro-epidemiologic de stat al republicii Moldova trece în subordinea Ministerului Sănătăţii.

În anul 1998 în conformitate cu ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 204 din 30 iunie 1998 denumirea institutiei s-a modificat din Centrul de Igienă şi Epidemiologie în Centrul de Medicina Preventiva.

În perioada anilor 1999-2003, în urma reorganizării teritorial administrative, efectuate în baza Legii Nr.191-XIV din 12.11.1998, Centrul de Medicină Preventivă raional Orhei, prin ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.154 din 25.06.1999, a fost reorganizat prin transformare în Centrul de Medicină Preventivă judeţean Orhei (CMPJ Orhei), care în structura sa includea şi trei filiale (Teleneşti, Rezina şi Şoldăneşti). În această perioadă de timp CMPJ Orhei a asigurat realizarea măsurilor de supraveghere sanitaro-epidemiologică cît în teritoriul raionului Orhei atît şi pe teritoriul raioanelor Teleneşti, Rezina şi Şoldăneşti, care erau parte componentă a judeţului Orhei.

În anul 2003, în conformitate cu prevederilor Legii Nr. 764-XV din 27.12.2001 şi Hotărîrii Guvernului Nr. 867 din 14.07.2003, în baza ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 229 din 23 iulie 2003, Centrul de Medicină Preventivă judeţean Orhei este reorganizat în Centrul de Medicină Preventivă raional Orhei, revenind astfel la statutul ce-l avea anterior perioadei 1999-2003.

O etapă nouă în activitatea Serviciului începe odată cu adoptarea, de către Parlamentul Republicii Moldova, a Legii Nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice. În baza Legii respective, prin Hotărîrea Guvernului Nr. 384 din 12.05.2010 , Serviciul Sanitaro Epidemiologic de Stat este reorganizat prin transformare în Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, concomitent, Centrul de Medicină Preventivă Orhei fiind reorganizat în Centrul de Sănătate Publică raional Orhei.

Actualmente Centrul de Sănătate Publică Orhei include în sine 8 subdiviziuni structurale, inclusiv 2 laboratoare Centrul fiind acreditat în Sistemul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate , are un domeniu destul de vast de activitate care asigură realizarea supravegherii de stat a sănătăţii publice în raza teritoriului deservit.

Materiale asemanatoare

Activitatea Centrului

Яндекс.Метрика

Știri în luna

August 2018
Lu Ma Mr Jo Vi Du
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2